• Spolu lepšie

     

Slovenská republika/Česká republika

 

 

 
Dopyty na plynomery a tovar - Slovenská republika/Česká republika
Ing. Radoslav MASÁR (Area Manager / vedúci predaja)

Tel.: +421-32-7753250
Fax: +421-32-7752658
E-mail: Radoslav.Masar@Honeywell.com 

 

 
Predaj do skupiny Elster
MBA Monika GADUŠOVÁ (vedúca oddelenia predaja)

Tel.: +421-2-7753322
Fax: +421-32-7752658
E-mail: Monika.Gadusova@Honeywell.com